Stažení článku

Aktuality. Geografické rozhledy, 29(3), 38.