Stažení článku

Aktuality. Geografické rozhledy, 29(4), 38.