Stažení článku

Život na polární stanici Johanna Gregora Mendela v Antarktidě.Rozhovor s Danielem Nývltem. Geografické rozhledy, 23(3), 16–17.