Stažení článku

Aktuality. Geografické rozhledy, 29(5), 42.