Stažení článku

SKLENÁŘ, P, VOJTA, J. (2014): Význam sněhové pokrývky v ekologii rostlin. Geografické rozhledy, 23(3), 18–19.