Stažení článku

NOVÁK, M., ŠÍDLO, L, KOCOURKOVÁ, J. (2014): Evropská unie a Spojené státy americké − podobnosti a odlišnosti ve vývoji úmrtnosti. Geografické rozhledy, 23(3), 20–21.