Stažení článku

Aktuality. Geografické rozhledy, 30(1), 42.