Stažení článku

Úvodník. Geografické rozhledy, 30(2), 3.