Stažení článku

Aktuality. Geografické rozhledy, 30(2), 42.