Stažení článku

ŠEFRNA, L. (2015): Význam půdy pro krajinu a společnost. Geografické rozhledy, 25(2), 2–3.