Stažení článku

MEYER, P. (2017): 3D modely v geografii a jejich nevyužitý potenciál. Geografické rozhledy, 26(4), 20–21.