Stažení článku

Aktuality. Geografické rozhledy, 30(3), 42.