Stažení článku

Aktuality. Geografické rozhledy, 30(4), 42.