Stažení článku

Úvodník. Geografické rozhledy, 30(5), 3.