Stažení článku

Aktuality. Geografické rozhledy, 30(5), 38.