Stažení článku

Aktuality. Geografické rozhledy, 31(1), 42.