Stažení článku

DEMKOVÁ, K. (2013): Význam a ochrana nelesnej drevinovej vegetácie v krajine. Geografické rozhledy, 23(2), 20–21.