Stažení článku

KOCOURKOVÁ, J., NOVÁK, M., ŠÍDLO, L (2013): Evropská unie a Spojené státy americké – podobnosti a odlišnosti ve vývoji plodnosti. Geografické rozhledy, 23(2), 22–23.