Stažení článku

Aktuality. Geografické rozhledy, 32(4), 38.