Stažení článku

Aktuality. Geografické rozhledy, 33(1), 38.