Stažení článku

OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L, ŠPAČKOVÁ, P. (2013): Trvale a obvykle bydlící obyvatelstvo: praktické užití statistických dat. Geografické rozhledy, 23(2), 30–31.