Stažení článku

Úvodník. Geografické rozhledy, 33(2), 3.