Stažení článku

NIKISCHER, R. (2013): BRIC(S) – Od skratky k mezinárodnému zoskupeniu. Geografické rozhledy, 23(2), 32.