Stažení článku

BIČÍK, I. (2013): Terciér, nebo kvartér? Kvintér! Geografické rozhledy, 23(1), 8.