Stažení článku

KŘÍŽEK, M.; KŘÍŽOVÁ, L. (2013): Vývoj krajiny zaznamenaný na povrchu zrn. Geografické rozhledy, 23(1), 28–30.