Stažení článku

ŠOBR, M. (2017): Hory Střední Asie. Geografické rozhledy, 26(4), 26–27.