Stažení článku

ONDRÁČEK, S., MUNZAR, J. (2013): Velké přeshraniční povodně na Odře. Geografické rozhledy, 22(5), 10–11.