Stažení článku

BIČÍK, I. (2013): Úvodník. Geografické rozhledy, 22(4), 1.