Stažení článku

ŽÍLA, O. (2013): Poválečná Bosna a Hercegovina: země v začarovaném kruhu. Geografické rozhledy, 22(4), 26–27.