Stažení článku

BIČÍK, I. (2017): Úvodník. Geografické rozhledy, 26(4), 1.