Stažení článku

JÁČ, M. (2013): Zeměpisná exkurze jako terénní cvičení. Geografické rozhledy, 22(3), 16–17.