Stažení článku

ŠÍDLO, L., ŠPROCHA, B. (2013): Proměny počtu a věkové struktury obyvatelstva v největších českých a slovenských městech. Geografické rozhledy, 22(3), 20–21.