Stažení článku

DAVID, J. (2013): Toponymické vytváření prostoru nového socialistického města. Geografické rozhledy, 22(3), 24–25.