Stažení článku

KŘÍŽEK, M., KRBCOVÁ, K. (2013): Mikroformy a mezoformy na pískovcích. Geografické rozhledy, 22(3), 28–29.