Stažení článku

KŘÍŽEK, M., KRAUSE, D. (2017): Měření reliéfu. Geografické rozhledy, 26(3), 2–3.