Stažení článku

BARTŮŇKOVÁ, K. (2012): Rekultivace povrchových hnědouhelných dolů v severních Čechách. Geografické rozhledy, 22, (2), 8–9.