Stažení článku

MATĚKOVÁ, V. (2012): Investigativní geografie ve výuce v Irsku. Geografické rozhledy, 22(2), 20–21.