Stažení článku

ŠAFANDA, J. (2017): Teplotní pole zemské kůry jako archiv klimatických změn. Geografické rozhledy, 26(3), 4–5.