Stažení článku

ŠOBR, M. (2012): Podaří se zachránit Aralské jezero? Geografické rozhledy, 22(2), 27–29.