Stažení článku

KRAUS, J. (2012): Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (1. část). Geografické rozhledy, 22(2), 32.