Stažení článku

NOVOTNÁ, E., VONDRÁKOVÁ, A. (2012): Zpřístupnění a užití digitalizovaných kartografických děl. Geografické rozhledy, 22(2), 1–4.