Stažení článku

RYCHTAŘÍKOVÁ, J. (2012): Sedm miliard světové populace. Geografické rozhledy, 22(1), 2–5.