Stažení článku

JOHANISOVÁ, N., FRAŇKOVÁ, E. (2012): Ekonomický růst a jeho environmentální a sociální souvislosti. Geografické rozhledy, 22(1), 6–8.