Stažení článku

MATĚJČEK, T., VACÍNOVÁ, M. (2012): Environmentální gramotnost – výsledky výzkumu na pražských gymnáziích. Geografické rozhledy, 22(1), 16–17.