Stažení článku

LENART, J. (2012): Rozsedlinové jeskyně ve flyši Karpat. Geografické rozhledy, 22(1), 28–29.