Stažení článku

BIČÍK, I. (2012): Úvodník. Geografické rozhledy, 21(5), 1.