Stažení článku

CHUMAN, T. (2012): Vegetace a půdy údolních niv. Geografické rozhledy, 21(5), 6–8.