Stažení článku

KŘÍŽEK, M., ENGEL, Z. (2012): Volyňka: vývoj geomorfologických projevů povodně 2002. Geografické rozhledy, 21(5), 9–10.