Stažení článku

KARAS, P. (2012): Svět se rychle mění – jak na to reaguje škola? Rozhovor. Geografické rozhledy, 21(5), 13–14.