Stažení článku

DUPALOVÁ, P., ŠORNOVÁ, M., HULÍKOVÁ-TESÁRKOVÁ, K. (2012): Nejčastější příčiny úmrtí v Česku. Geografické rozhledy, 21(5), 24–25.